JAOSTOT

Jaosto

Vetäjä

Naisjaosto/ruokahuoltoryhmä Meeri Kauppinen ja Marja-Leena Riikonen
Polttopuujaosto Auvo Ryhänen
Rakennus- ja kiinteistönhoitojaosto Jouko Siira
Nuorisojaosto Sami Jääskeläinen ja Jaana Jääskeläinen
Riistanhoitoryhmä
Hirviporukan johtaja