YHDISTYKSESTÄ:

Koivurinteen erä on perustettu huhtikuussa 2007
vaalimaan vanhoja erä- ja metsästysperinteitä.

Seuran toimintamuodot ovat:

- hankkia käyttöönsä metsästysalueita
- harjoittaa järkiperäistä metsästystä
- riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
- kerätä tietoa vanhoista metsästystavoista ja erästelystä
- kenneltoimintaa
- kalastustoimintaa
luonto- ja metsästysmatkailua

          Toimintansa tukemiseksi seura on  hankkinut omistukseensa kiinteistöjä kuten Eräkartanon ja
kaksi metsäpalstaa sekä ruokahuollon kalustoa (autot, kenttäkeittiöt ym.)

- Metsästys

 Nuoria ohjataan metsästykseen, kalastukseen ja luonnossa liikkumiseen. Seuran n. 5000 ha:n riistarikkaat ja kauniit luontomaisemat tarjoavat hyvät mahdollisuudet seuran jäsenille ja alueensa asukkaille erä- ja luontoharrastuksiin.

Seuran alueella tapahtuva metsästys halutaan tarjota harrastajilleen kohtuullisin kustannuksin.

Koivurinteen Erä ry on Suomen Metsästäjäliiton jäsenyhdistys.

- Kalastus      

Seuran vaikutusalueella on runsaasti kalaisia lampia, jokia ja järviä, jotka tarjoavat hyvä puitteet kalastuksen harjoittamiselle. Seura järjestää myös nuorille kalastusleirejä sekä yhteisiä kalastusretkiä.

 
- Kenneltoiminta

Jäsenistössä on aktiivisia metsästyskoira harrastajia eri riistalajeille kuten karhun- ,hirven-, jäniksen- sekä linnun metsästykseen.


- Nuorten leirit

Metsästys- ja kalastusleirit ovat seuran vahvaa osaamista. Järjestetyt leirit ovat olleet erittäin suosittuja nuorten keskuudessa. Osallistujia on ollut kautta Suomen.


Luonto

 
Kauniit vaaramaisemat, lehdot, suot ja notkelmat tarjoavat upeat puitteet luonnossa liikkumiseen.  Seura järjestää ohjattuja marja- ja sieniretkiä alueensa asukkaille tulevan kesän aikana.

 

Kylätapahtumat

 
Seura järjestää viihteellisiä tapahtumia yhdessä kyläläisten kanssa.

 

Muuta

Seura on valmistanut lyhytelokuvan  "Nuorten päivä erämaatorpassa 100 vuotta sitten", jossa kerrotaan nuorten päivästä erämaatorpassa 100 vuotta sitten.

Elokuva kertoo myös vanhoista työtavoista, uskomuksista ja toimeentulosta. 

Elokuva alkaa nuoren parin kirkkohäillä.


---------------------------------------------------------------------

Seuran toiminnan ytimenä on toiminta lasten ja nuorten parissa.

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n, Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry:n sekä Suomen harmaahirvikoirajärjestö ry:n jäsen.

 Piiri/piirien jäsenenä seura noudattaa piiri/piirien sääntöjä ja
määräyksiä.


Yhdistyksen kotipaikka: Lieksa
Puheenjohtaja: Piironen Mauri, Lieksa
Varapuheenjohtaja: Matti Kokkonen
Sihteeri: Katajasalo Merja, Lieksa