Hirvestäjät

Tervetuloa hirviporukan kokoukseen ja talkoisiin 21.9. klo 9:00. Kokoonnutaan Eräkartanolle.
Meillä on kaksi hirvitornia, jotka kuljetamme maastoon ja kasaamme ne paikoilleen.  
Tarkoitus olisi saada  myös tehtyä Mustolanvaaran uudelle tielle muutama lava sekä tarkistaa
ja raivata passien ampumasektoreita.  Laitetaan polttopuita myös laavulta korjuuseen.
Pyydän Teitä ilmoittamaan tulostanne niin tiedämme hankkia tarvikkeita sitä mukaa.
Ohessa tiedote myös kesäkokouksen tapahtumista.
Jahtiterveisin  Merja Katajasalo