Susi-kansalaisaloite avautunut!

Metsästäjäliitolta tuli viestiä susi-kansalaisaloitteesta kaikile jäsen seuroille. Koivurinteen erä tukee myös hanketta ja jakaa tietoa eteenpäin, alla metsästäjäliiton viesti:

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ja susivahinkojen estämisestä on avautunut Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa maanantaina 31.8.2020. Aloite on jo kerännyt tähän mennessä yli 37 500 ääntä.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on susikannan säätely yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle. Kannanhoidollisen metsästyksen avulla voidaan vähentää susien aiheuttamia vahinkoja ja pitää sudet ihmisarkoina, poissa ihmisasutuksesta. Aloitteen tavoitteena on turvata suomalainen, ainutlaatuinen metsästyskulttuuri, johon olennaisena osana kuuluu etäällä ohjaajasta itsenäisesti työskentelevien metsästyskoirien avulla metsästäminen.

Kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen lisäksi aloitteessa esitetään, että tarvitaan nykyistä läpinäkyvämpi suden kannanarviointi. On myös voitava tunnistaa uudella DNA-tekniikalla mahdolliset koirasudet ja on otettava käyttöön valtakunnallisesti yhtenäiset toimintatavat uhkaa tai vaaraa aiheuttavien susien poistamiseen.

Aloitteen voi allekirjoittaa helposti sähköisesti osoitteessa kansalaisaloite.fi (https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047). Aloitteen allekirjoittamista varten allekirjoittaja tunnistautuu pankkitunnuksin, minkä jälkeen allekirjoittaja voi ruksaamalla ilmoittaa kannatuksestaan.

Aloitetta voi tukea myös tulostamalla esitäytetty lomake paperimuodossa sutta koskevan kansalaisaloitteen sivulta. Lomake tulee täyttää isoilla kirjaimilla ja se pitää allekirjoittaa. Metsästysseurojen kokoontumisiin voi tulostaa A4-lomakkeita jäsenten täytettäväksi ja ne voi lähettää kootusti Metsästäjäliittoon osoitteeseen: Suomen Metsästäjäliitto, PL 91, 11101 Riihimäki.

Lisätietoja mm. asiaa koskevat yleiset kysymykset löytyy osoitteesta www.metsastajaliitto.fi/susi. Lisätietoja voi myös kysyä Metsästäjäliiton toimistolta, puh. 010 841 0050.